Rot ve Çeşitleri

Rot, genellikle metal yapıların birbirine bağlanması veya taşıyıcı sistemlerin birleştirilmesi için kullanılan bir bağlantı elemanıdır. Rotlar, çelik gibi yüksek dayanıklılığa sahip malzemelerden yapılır. Rot çeşitleri ve parçaları ise şunlardır:

Cıvatalı Rot

İki parçayı birleştirmek için kullanılan ve cıvata ve somunlarla tutturulan bir rot çeşididir.

Kaynaklı Rot

Kaynak yoluyla iki parçanın birleştirildiği bir rot çeşididir.

Cetvel Rot

Çatı yapımında kullanılan bir rot çeşididir. Çatı çatı oluklarındaki açı değişikliklerini takip etmek için kullanılır.

Tayrot Rot (Tie Rod)

Betonarme yapıların elemanlarını birleştirmek veya taşıyıcı sistemleri birleştirmek için kullanılan bir rot çeşididir. Tayrot (tie rod), özellikle betonarme yapıların çeşitli elemanlarının birbirine bağlanması veya taşıyıcı sistemlerin birleştirilmesi için kullanılan bir çeşit rot elemanıdır.

Tayrot (Tie Rod) Demiri

Tie Rod elemanının ana bileşenidir. Tayrot demiri, yüksek dayanma gücüne sahip genellikle çelikten yapılmış uzun bir destekleyici inşaat malzemeleridir. Bu malzemeler genellikle insan iş gücünü hafifletmekte yardımcı olur. Tayrot elemanları, tayrot mil, somun, konik, ayna, tayrot borusu ve boru başlık tapası gibi parçalardan oluşur. Bu parçaları inceleyecek olursak:

Tie-Rot Mili

Tayrot demiri üzerindeki vida dişi ile uyumlu olan bir diğer parçadır. Tayrot milinin işlevi, rotun bağlandığı diğer elemanlara tork uygulamaktır.

Somun

Tayrot milinin diğer ucu üzerinde yer alan, tayrotun diğer elemanlarına tutturulmasını sağlayan bir parçadır.

Konik

Tayrot demirinin ucu ile tayrot milinin somun tarafı arasına yerleştirilen parçadır. Konik, tayrot elemanlarının birbirine sıkıca bağlanmasını sağlamak için kullanılır.

Ayna

Ayna, tayrot elemanlarının birbirine sıkıca bağlanmasını sağlamak için konik ile birlikte kullanılan bir parçadır.

Tayrot Borusu ve Boru Başlık Tapası

Boru ve başlığı tayrot demirinin korunması için kullanılan bir parçadır. Tayrot demiri, tayrot borusunun içine yerleştirilir ve boru başlık tapası ile tutturulur. Betonarme yapıların koruyucu bir elemanıdır ve genellikle dış etkilere karşı dayanıklı malzemelerden yapılmıştır.

Tayrot Koruyucu Boru

Koruyucu boru, tayrot elemanının çevresinde yer alan bir boru parçasıdır. Tayrot demirinin korunmasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Genellikle çevresel etkilere karşı dayanıklı malzemelerden yapılmıştır.

Diğer Yazılar

X
Scroll to Top