Ankraj nedir?

Genel anlamıyla ankraj, bir bağlantı elemanı ya da inşaat demirinin, beton gibi başka malzeme, ortam ya da eleman içerisinde sabitlenme işlemidir. Bu aynı zamanda çelik ankraj olarak adlandırılmaktadır.

Ankraj nerede kullanılmaktadır?

Ankraj, zayıf yüzeylerde çökmeye engel olmaktadır. Örneğin yerin altına inşa edilen otoparklarda veya yeraltı ulaşım güzergahlarında kullanılması elzemdir. Yine barajlarda yükseltme amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca denizin kıyı şeridine vuran dalgalarının iskelelere zarar vermesi engellemek için de kullanılmaktadır. Deprem ve sismik vakalarda oluşabilecek can kayıplarının önüne geçmek için de kullanımı zorunludur. Aynı zamanda mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesinde, yapılara taşıyıcı elemanlar eklenmek istendiğinde ankraj uygulamaları tercih edilmektedir.

Dip kazı yapılan alandaki konut vb. yapılara zarar vermeden korumayı sağlamak üzere öngermeli ankraj (geçici) uygulanmaktadır. İnşaat alanında açılan çukurun kapatılana kadar su basması gibi durumları önlemek amaçlı geçici ankraj uygulanmaktadır.

Açıkta kalan derin kazı çalışmalarını desteklemek için kalıcı ankraj kullanılmaktadır. Teknik kurallar ve standartlar konusunda hassas yaklaşmak; ilerleyen zaman içerisinde oluşabilecek sorunların  önüne geçecektir.

Geçici Ankraj Uygulaması

  • 10-30 derecelik açılarla delme işlemi tamamlanır.
  • 3 – 6’lı şekilde serbest boy ve kök boyu çelik halatlar hazırlanmaktadır.
  • Kuyularda bulunan su çamurdan arındırılmalıdır.
  • Açılan kuyular kaliteli çimentolarla enjeksiyonlanmalıdır.
  • Kafa, ankraj plakası, grip elemanları montajlanarak germe işlemine yapılmaktadır.
  • Projede belirtilen yüklerde germe makinesi ile gergiler yapılarak işlem tamamlanır.

Geçici Ankraj Faydaları

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki derin kazılar, güvenli ve ekonomik olarak yapılmak istenmektedir. Olası beklenmedik sorunlarla karşılaşılması durumunda alternatif çözümlere alt yapı sağlamaktadır. Sorumlular geçici sistem olan yapıyı, kalıcı yapının bir parçası gibi rahatlıkla kullanırlar.
Yatayda kazı alanı azalmakta böylece inşaat alanına yakın bulunan bina, yol, elektrik, su vb. şebeke tesisatlarının zarar görmesi engellemektedir. Buna bağlı kazı alanlarında zeminde zedelenme azalmaktadır.

Diğer Yazılar

X
Scroll to Top