Cıvata ve Vida

Cıvata, İtalyanca kökenli “Giaveta” kelimesinden gelmektedir. 15. yüzyılda Leonardo Da Vinci tarafından geliştirilmiştir. İngiltere’de 1797 yılında, Henry Maudslay (1771-1831) Amerika’da David Wilkinson 1798’de cıvata patenti almıştır.

Cıvata ile Vida Arasındaki Farklar

  • Cıvata, somun anahtarı ile sıkıldığında vidalardan daha kuvvetli sıkma yaparlar.
  • Cıvata, vidaya göre daha büyük üretilmektedir.
  • Cıvatalar çoğunlukla somun ile birlikte kullanılmaktadır.
  • Vidalar ise çoğunlukla mevcut bir gövde üzerine vidalanmaktadır.
  • Cıvata da sıkma momenti somun üzerine uygulanırken, vidalar da ise sıkma momenti vida başı üzerine uygulanmaktadır.

Genel olarak standartlar gereği hem cıvata hem de vidanın adı cıvatadır. Elle yapılabilmesine rağmen üretim adetlerinin piyasa talebini karşılayabilmesi için özel makinalarda üretilmektedir. Üretilen cıvatalar çok farklı ısıya sahip ortamlarda kullanılabilmektedir. Bazı cıvatalar sıcak ortamlarda kullanılırken bazıları ise çok soğuk ortamlarda kullanılmak üzere üretilebilmektedir.

 

Cıvata ile vida arasındaki farklardan bir diğeri de cıvatanın somun kullanılarak parçaları birleştirmeye yararken, vida ise somun kullanmadan birleştirme işlemi yapmaktadır.

Vidanın kullanım yerine göre farklı çeşitlerde üretimi yapılmaktadır. Vida diş profili aralığındaki açı değerlerine göre farklı çeşitleri bulunmaktadır.

 

Diğer Yazılar

 

X
Scroll to Top